الیسا … حالة حب … قد الایام

نام ترانه: قد الایام
خواننده: الیسا
آلبوم: حالة حب – ۲۰۱۴
شماره ترجمه: ۱۲۶۹

قد الایام
به مدت همه روزها

قد الایام الی نعیشها وقد ماناس فی ناس توحشها
ناس عن ناس البعد حایشها یاما انا خفت علیه
قد حنینی الی سنین بعده قد الی بیحلمو یتواعدو
لواجمع کل ده على بعضو فی الی انا فیه یجی ایه
به مدت همه روزهایی که زندگی کردیم و به اندازه همه آدمایی که از دست رفتن
به اندازه فاصله ای که بینشون افتاد، دل نگرانشم
به اندازه عشقی که همه این سالها بعد از اون داشتم، مثل عشاقی که رویای دیدار دارن
اگه دونه دونشونو محاسبه کنی هم، در برابر احساس من ناچیزن

قد امل الناس فی بکرا قد خوفها على الحیاه
واللی واخده الف ذکرى لحد نفسو یعیش معاه
قد احساسی اللی قاسى وفجاه داق طعم الحنان
واللی تانی یرجع لناسو بعد غیبه من زمان
الشهاده للی انا بقول احساسی احساس کل دول
هرچقدر که مردم به فردا امیدوارن و هرچقدر که نگران زندگیشون هستن
اونهایی که تو خاطره هاشون زندگی میکنن، هوای کسی رو دارن که باهاش باشن
هرچقدر آدمایی که آزار میبینن قویتر باشن و تصادفا کمی هم عاشق باشن
اونهایی که بعد از دوری طولانی به سمتشون بازمیگردن
احساسی شبیه اونا دارم و به همون اندازه مثل رویاپردازها آرزو میکنم

قد امانی الی بیتمنو قد معانی اتقالو وتغنو
قد الهوا مهما اتحکو عنو جوا فقلبی هواک
قد غلاوه العمر علیا لسه غلاوته زی ماهیا
ربنا بس الی عالم بیا بالی بعیشو معاه
به اندازه همه واژه هایی که گفته شد و خونه شد
به اندازه همه آدمایی که از عشق صحبت میکنن
عشقش تو دلم باقی مونده
همنقدر که زندگی برام ارزش داره
اونم برام ارزشمنده
فقط خدا میدونه بعد از این
چی برای من و اون پیش میاد

الیسا … حالة حب … انسانه بریئه

نام ترانه: انسانه بریئه
خواننده: الیسا
آلبوم: حالة حب – ۲۰۱۴
شماره ترجمه: ۱۲۶۸

انسانه بریئه
دختر بیگناه

محتاجة حد یخاف علیا مش ابقى خایفة معاه
لو قولت آه الاقیه حضنی بجد من جواه
وهقولک ایه وانا کل ده یا حبیبی مش لاقیاه
نیاز دارم که کسی نگرانم باشه، نه که من منو بترسونه و نگرانم کنه
هربار که نگاهش میکنم منو عاشقونه به آغوش بکشه
چی برای گفتن میمونه وقتی هیچ کدوم از اینا تو وجود تو پیدا نمیشه

احساسی ایه عمرک فی یوم ما سالت حاسه بایه
موت احساسی اللی کنت زمان بحبک بیه
مستنی ایه من حد عاش فی مشاعره مجنی علیه
احساس؟ هرگز از منو احساسم نپرسیدی
همه احساسی که عشق به تو بود رو کشتی
از کسی که قربانی احساسش شده چه انتظاری داری؟

مکانک کان فی قلبی وسبته یروح
مش لاقیه خلاص حاجه لیک جوایا اسامحک بیها
بقی صعب الاقیها
انسانة بریئة وحبت واحد قال یحمیها
بایدیک خلیتها تکره انها حبت یوم
جات تو دل من بود و اجازه دادی که از دست بره
دیگه نمیتونم پیداش کنم تا دوباره بهت ببخشمش
همه چیز سختتر میشه
دختر بیگناهی که مردی رو دوست داشت و فکر میکرد که ازش مراقبت میکنه
تو باعث شدی از روزی هم که عاشق شد متنفر بشه

ولاخر لحظه قلبی انا کان مفتوح
وانا کل ما اسامحک ترجع تجرح تانی و تانی
انا مش لاقیانی
وبحس اوی انی غریبه فی حضنک مش فی مکانى
والحاله الی انا وصلالها معاک مش من یوم
تا آخرین لحظه ای که دلم به روت باز بود
هربار بخشیدمت و تو باز منو آزردی
دیگه نتونستم طاقت بیارم
تو آغوشت حس میکردم یه غریبم و جایگاهی ندارم
و این احساس تا مدتها با من بود

هضحی لیه وایه الی فاضل تانی اخسره ایه
فکرنی حالآ بینآ ایه انا ممکن ابکی علیه
او حاجه فیک انا ممکن مالقاهاش
مابقیت بستناک تجینی او تقول وحشانی
مابقیت مستنیه اعیش یوم جرح تانی معاک
وبقى الکلام عنک ممل وحاجه مابتیقهاش
چرا من باید قربانی بشم؟ دیگه چی برای از دست دادن باقی مونده؟
یادم بیار چی بین ما باقی مونده تا براش اشک بریزم
یا چیزی که تو داشته باشی و بقیه نداشته باشن
دیگه انتظار نمیکشم که بیای و بگی دلتنگمی
دیگه انتظار نمیکشم که یه روز دردناک دیگه رو با تو سپری کنم
حرف زدن از تو اونقدر احمقانست که دیگه نمیتونم تحملش کنم

الیسا … حالة حب … وجعت قلبی

نام ترانه: وجعت قلبی
خواننده: الیسا
آلبوم: حالة حب – ۲۰۱۴
شماره ترجمه: ۱۲۶۷

وجعت قلبی
دلمو شکستی

وجعت قلبی بس الوجع هیخف مش بیدیک
هیعش بقلبی لا دا الوجع هیلف ویرجع لیک
دلمو شکستی، درد کمرنگ میشه، اما نه به دست تو
تو دل من نمیمونه، راهشو پیدا میکنه و به سمت تو میاد

الوجع عمره مابیعیش بالسنین
وقت الوجع مایزید شی اکثر من یومین
درد هرگز برای سالها موندگار نمیشه
خیلی سخت بشه که حتی دو روز باقی بمونه

وکل یوم بیقول لأحد عن الی قبله
ومش هقبلک تانی یعنی مش هقبله
هر روز آزارش از روز قبل کمتره
دیگه نمیبینمت، پس درد رو هم نخواهم دید

حا ینسى قلبی دور الدموع هیلف ویرجع لیک
دلم فراموش میکنه و اشک راهشو به سمت تو پیدا میکنه

وجعت قلبی بس انت مش بتحس بالموجوع
قلبی الی زیی وقت الوجع مش شرط یبکی دمووع
دلمو شکستی و دردی رو که باعثش شدی نفهمیدی
اونهایی که مثل من دل شکسته دارن و درد میکشن
نیازی به گریه ندارن

الیسا … حالة حب … أنا مجنونه

نام ترانه: أنا مجنونه
خواننده: الیسا
آلبوم: حالة حب – ۲۰۱۴
شماره ترجمه: ۱۲۶۶

أنا مجنونه
دیوونه عشق

بالعالم مافی بجنونک بتغار علیا من عیونک
وعدنی انی ما بخونک حتی بنظرة
عم فکر ضیع خیالی تامشی وتعرفنی لحالی
ولما بشوفک اقبالی بسرق غمرا
هیچکش مثل تو دیوونه نیست، حتی به چشمای خودتم حسادت میکنی
قسم میخورم حتی به اندازه یک نگاه بهت خیانت نکنم
میخوام حتی سایمو هم گم کنم تا تو مطمئن بشی که تنهای تنها هستم
همون لحظه ای که به چشمات چشم میدوزم آغوشتو میدزدم

انا مجنونة مثلک صرت قلبک انا ما بیوم عرفت
قول بحبک لا ما قلت الا معاک
منم حالا همونقدر که تو بودی دیوونه عشقم، پیش از این که ببینمت هرگز نمیدونستم
چطور بگم عاشقتم، هنوز هم به کسی جز تو نمیتونم بگم

من یوم الی فرقت قلبی ضاع ومش ذنبک ذنبی
ماتتخیل شوصعبه تکون بعید
وجودک حبیبی بیحیینی بینور لی کل سنینی
وبحس لما تحمینی خلقت من جدید
از روزی که دلمو بردی، گم شدم، اما این اشتباه تو نیست، اشتباه منه
حتی نمیتونی تصور کنی که چقدر سخته وقتی دوری
وجودت منی به زندگی بازمیگردونه، همه سالهای زندگیمو پر از نور میکنه
وقتی مراقبمی احساس میکنم که دوباره دارم متولد میشم

انا مجنونة مثلک صرت قلبک انا ما بیوم عرفت
قول بحبک لا ما قلت الا معاک
منم حالا همونقدر که تو بودی دیوونه عشقم، پیش از این که ببینمت هرگز نمیدونستم
چطور بگم عاشقتم، هنوز هم به کسی جز تو نمیتونم بگم

الیسا … حالة حب … برغم الظروف

نام ترانه: برغم الظروف
خواننده: الیسا
آلبوم: حالة حب – ۲۰۱۴
شماره ترجمه: ۱۲۶۵

برغم الظروف
با وجود شرایط

برغم الظروف وبرغم إنی بقیت لوحدی
وبرغم ان بعدو الدنیا والناس کانو ضدی
واجهت الحاجات دی کلها وانا ماسکه نفسی
ورغم إنی شایفه السکه سد قدرت اعدی
با وجود شرایط و با وجود این که من تنها موندم
با همه مشکلاتی که بعد از رفتنش بود و همه در برابر من قرار گرفتن
خودمو سرپا نگه داشتم و با همه سختیها روبرو شدم
با اینکه راه پیش رو بسته بود به رفتن ادامه دادم

کابرت وعافرت کتیر عشان انسى اللی راح
وقعدت وعاندت کتیر وانا راسی الف سیف
لا اغیرلو فکرت انی مکسورة الجناح
واغیرلو فکرة ان انا مخلوق ضعیف
خیلی تلاش کردم و جنگیدم تا بتونم تو مسیری که هستم پیش برم
با غرور با همه مشکلات جنگیدم
تا تصویر دختر شکست خورده و ضعیفی که از من داشتی رو عوض کنم

انا عمری ماستضعفنی انسان مهما کان
انا بإیمانی اقوى من الناس والزمان
والضعف مایجیش الا من ضعف النفوس
وضعف النفوس بیجی من ضعف الإیمان
هرگز کسی منو تشویق نکرد
اما با ایمان و باورم از همه آدما و روزگار قویتر شدم
ضعف فقط از روح ضعیف میاد
و روح ضعیف نتیجه قطعی ایمان ضعیفه