آرشيو موضوعي: ترانه هاي سيرين عبدالنور

سیرین عبدالنور … لیله من لیالی … مافیا شوفک

نام ترانه: مافیا شوفک
خواننده: سیرین عبدالنور
آلبوم: لیله من لیالی – ۲۰۰۴
شماره ترجمه: ۸۴۲

مافیا شوفک
نمی توانم تو را ببینم

ما فیی شوفک او المح عیونک
نمی توانم تو یا نگاه چشمانت را ببینم

او اسمع صوتک واتحمل جنونک
یا که صدایت را بشنوم و دیوانگی ات را تحمل کنم

انا بغیابک مرتاحه بدونک
من هستم، در نبودت، بی تو شادم

قلبی ما عاد بیهواک
دلم دیگر عشق تو را نمی خواهد

قلبی وحده عم بنساک
دلم خودش تو را فرامش کرد

یمکن حبیتک بایام الماضی
شاید در روزهای گذشته تو را دوست داشتم

والیوم نسیتک قلبی هادی وراضی
و امروز، تو را فراموش کرده ام و دلم راضی و شاد است

من عمری لغیتک عم تتعب عالفاضی
تو را از زندگی ام حذف کرده ام، تو نا امیدانه خودت را خسته می کنی

عمری بعدک رح بدوم وقلبی بغیرک مغروم
زندگی ام بی تو ادامه می یابد و دلم در سودای عشق دیگریست

وحبی رح کفی حیاتی وانت بلیلک عد نجوم
و عشق من، من به زندگی ام ادامه می دهم و تو ستاره های را در شبهایت می شماری

لو مهما یدور الزمان وینشفو بحور الحنان
اهمیتی ندارد که زمان بگذرد، یا دریای مهربانی خشک شود

بعمری ما برجع لحبک لو انت آخر انسان
من هرگز در زندگی ام به عشق تو بازنمی گردم، حتی اگر تو تنها مرد باشی

سیرین عبدالنور … علیک عیونی … بحلم بیک

نام ترانه: بحلم بیک
خواننده: سیرین عبدالنور
آلبوم: علیک عیونی – ۲۰۰۶
شماره ترجمه: ۸۴۱

بحلم بیک
رویای تو را می بینم

بحلم بیک لیل و نهار و بنادی علیک قلبی علیک
صبح و شب رویای تو را می بینم و تو را صدا می زنم، دل مم برای توست

انا على نار و بفکر فیک عمری الیک یللی ناسنی
من چون آتشم و به تو فکر می کنم، زندگیم برای توست، آه مرا فراموش کرده ای

وحشونی عنیک
دلتنگ چشمانت هستم

انت فین قللی فین یا حیاتی انا
کجایی؟ به من بگو کجایی زندگی من

من الغیاب قلبی داب مشتقالک انا
از نبودنت قلبم سوخته است، دلتنگت هستم

اسأل علیی ما نت اللی لیی روحی و عنیی مقدرش انساک
از من بپرس، آه تو برای منی، روح و چشمانم، نمی توانم فراموشت کنم

معقوله انسى کل کلمه و لمسه فکراها لسه ایامی معاک
واقعا می توانم هر لمس و کلمه ات را فراموش کنم؟ هنوز آنها را به یاد دارم، روزهایم با توست

ارجعلی تانی متغبش تانی و لو ثوانی یا کل الحیاه
دوباره بازگرد، حتی برای یک ثانیه هم از من پنهان نشو، تو همه زندگی منی

وحشنی قربک مشتاقه حبک تخدنی جنبک و تنسى اللی فات
دلتنگ حضورت در کنارم هستم، دلتنگ عشقت که مرا به کنارت آورد، همه اتفاقات گذشته را هم فراموش کرده ام

سیرین عبدالنور … علیک عیونی … علیک عیونی

نام ترانه: علیک عیونی
خواننده: سیرین عبدالنور
آلبوم: علیک عیونی – ۲۰۰۶
شماره ترجمه: ۸۴۰

علیک عیونی
چشمانم برای توست

تعرف ان انت بقیت فی الدنیا کل ما لیا
می دانی که هر چه که در دنیا دارم فقط تویی

و ان قلت بحبک یبقى الحب علیک ده شویه
و اگر گفتم که تو را دوست دارم مقدار بسیار کمی از عشق را برای تو گفته ام

من یوم ما عرفتک و انت ملیت الدنیا علیا
از روزی که تو را شناختم از دنیا خسته شدم

بهواک
دوستت دارم

سلم یا حیاتی و تبقى ایامی و کل سنینی
سلام کن ای زندگی من، تا روزگارم و تمام سالهایم را احساس کنم

بس اوعى تفکر تبعد یوم و تغیب عن عینی
نکند روزی به ذهنت برسد که از من دور و از چشمم ناپدید شوی

فی عینیک یا حبیبی غرامی انا شوفتو مستنینی
در چشمانت دیدم که عشقت به انتظار من نشسته است، ای عشق من

مش ای غرام
عشق دیگری نبود

علیک عیونی روحی فیک
چشمانم برای توست، وجودم در دست توست

و الدنیا حلوه بین ایدیک
و دنیا در بین دستان تو زیباست

اول مره شفتک رحت لیک
اولین باری که تو را دیدم، به سویت رفتم

و قلبی لیک سلمتو اوام
و قلبم را در همان لحظه به تو دادم

حبک غیرنی فی لحظه و خلى العالم ثانی
عشقت مرا در یک لحظه دگرگون کرد و به گونه ای دیگر دنیا را برایم ساخت

و الیوم بیعدی معاک یا حبیبی کانوا ثوانی
و روزی که با تو باشم و بگذرد، ای عشق من، انگار ثانیه هایی برای من بودند

و بقیت من کثر هواک خایفه انک تنسانی
و از بس تو را دوست دارم، می ترسم فراموشم کنی

و انا عاشقه هواک
و من عاشق عشق تو هستم

سیرین عبدالنور … لیله من لیالی … ارجع تانی

نام ترانه: ارجع تانی
خواننده: سیرین عبدالنور
آلبوم: لیله من لیالی – ۲۰۰۴
شماره ترجمه: ۸۳۹

ارجع تانی
بازگرد

مش قصدی عتاب وملام
قصدم سرزنش و ملامت نیست

ولا حتى انا اشکی الام
یا حتی از دردها شکایت نمی کنم

سامحنی ان قلت کلام
مرا ببخش اگر حرفی زدم

لو انه یجرح فیک
هر چند تو را می آزارد

لیه ترضى البعد یطول
چرا می خواهی دوری ادامه داشته باشد؟

وانا شوقی مش معقول
شور و شوق من باور نکردنی است

عن قلبی مین مسؤول
چه کسی مسئول دل من است؟

لو سابنی وراح ینادیک
اگر مرا رها کرد و رفت تو را صدا کند

حبیبی ارجع تانی
عشق من بازگرد

انا لسا على عنوانی
من همچنان با همان نشانی هستم

بستنى مع حرمانی
با ممنوعیت انتظار می کشم

وعینیا فیها دموع
در حالی که در چشمانم اشک جاریست

اللیل بالوحده یعدی
شب به آرامی می گذرد

على مهلو الخطوه یهدی
چرا گامهایش را به آرامی برمی دارد

یا تاخودلک موقف جدی یا تسیبنی ارجع برجوع
یا جایگاهی کنار من پیدا کن یا بگذار بازگردم

حبیبی اشتقت الیک
عشق من! دلتنگ تو شدم

مشتاقه تشوفنی عینیک
چشمهایت دلتنگ دیدار من است

وبلهفه انا اجری علیک
و با اشتیاق سویت می آیم

نمشی والایدی بلاید
دست در دست یکدیگر باهم خواهیم بود

الحب اشواق وحنان
عشق دلتنگی و مهربانی است

من قبل الدنیا دی کان
قبل از این دنیا بود

موجود وفی کل مکان
در هر جا وجود دارد

انما عن عینی بعید
اما از چشمهایم دور است

سیرین عبدالنور … لیالی الحب … تارکنى لمین

نام ترانه: تارکنى لمین
خواننده: سیرین عبدالنور
آلبوم: لیالی الحب – ۲۰۰۹
شماره ترجمه: ۵۱۰

—[دانلود ترانه]—

تارکنى لمین
برای که مرا رها کردی

تارکنى لمین عم بتعذب لوحدى
برای که مرا رها کردی، تنهایی عذاب می کشم

وانت سنین عایش مرتاح فى بعدى
و تو سالها با خیال راحت در دوری من زندگی می کنی

بعشق مین بعدک انا
بعد از تو من عاشق که باشم

یا حبیبى کیف بفرح بغیابک عنى
عزیزم من چطور در دوری تو شاد باشم

قلبى ضعیف وروحى رح تطلع منى
قلبم ضعیف است و نزدیک است که روحم از من جدا شود

وانت بعید عنى انا
و تو از من دور هستی

یاحبیبى حرام تنسانى حرام
عزیزم گناه دارد که مرا فراموش کنی

رجعلى الغرام وارجعلى اوام
عشق را به من بازگردان و زود بازگرد

بیکفینى عذاب بیکفینى غیاب
عذاب و دوری برای من دیگر کافی است

ماعملت حساب بعدک انا
من فکر دوریت را نمی کردم

لما بتغیب عمرى بیغیب
وقتی دور می شوی، عمرم نیز می رود

قلبى بیضیع یا اغلى حبیب
قلبم گم می شود ای با ارزش ترین عشق

قلبى بیهواک مش رح ینساک
قلبم عاشق توست و تو را فراموش نخواهد کرد

ما بکفى بلاک عمرى انا
و بدون تو عمرم زیاد نمی ماند