آرشيو موضوعي: ترانه هاي كارول سماحة

کارول سماحه … احساس … یومین شهرین

نام ترانه: یومین شهرین
خواننده: کارول سماحه
آلبوم: احساس  – ۲۰۱۳
شماره ترجمه: ۱۲۵۱

یومین شهرین
دو ماه و دو روز

یومین شهرین ماشفتک یاحبیبی والقلب والعین اشتاقولک یاحبیبی
وانا یاحبیبی حبیتک کتیر وماحد حبیبی غیرک یاحبیبی
وماحد حبیبی غیرک یاحبیبی
دو ماه و دو روزه ندیدمت عزیز دلم، دلم و چشمام دلتنگتن
عاشقتم عشق من، جز تو عشقی ندارم عزیز دلم
هیچ کس جز تو

سفراتک بعیده واه م السفر یاریح العنیده ع اوراق الشجر
والهوی الشمالی شو بیعمل بحالی طالت اللیالی یاحبیبی
طالت اللیالی یاحبیبی
چون برگی نشسته بر شانه های باد سفر به نقاطی دور دست
باد شمال آزارم میده، شبهام داره طولانی تر میشه
شبهام طولانی تر میشه عشق من

لما تنوی نساقر بنسافر سوا یا طیر المسافر ع جناح الهوی
ع نجاح اللیالی بنطال العلالی بتریحلی بالی یاحبیبی
وبتریحلی بالی یاحبیبی
دفعه بعد که خواستی سفر بری با هم میریم، تو مثل پرنده بر بالهای هوا سفر میکنی
در امتداد این شب میتونیم خیلی بالا بریم و میتونی آرامش رو به ذهن من ببخشی عزیز دلم
آرامش رو به ذهن من ببخش عزیز دلم

کارول سماحه … احساس … انت طفل کبیر

نام ترانه: انت طفل کبیر
خواننده: کارول سماحه
آلبوم: احساس  – ۲۰۱۳
شماره ترجمه: ۱۲۵۰

انت طفل کبیر
تو یه پسر بزرگی

انت طفل کبیر قاعد جوا زلمه وخایف تطلع صوب الدنیا وشایف
انک جوا بمأمن اکتر لاکن انت اسیر
انت طفل کبیر طیبه قلبک بالانانیه بحبک وبتتعلق فیا
تجرح قلبی ومانک عارف انک طفل کبیر
انت طفل کبیر
تو یه پسر بزرگی که درون یه مرد موندی و میترسی که بیرون بیای و با زندگی روبرو شی
میبینی که امنیت نداری، اما تو یه اسیری
تو یه پسر بزرگی که قلب مهربونت درگیر خودخواهیه
من دوستت دارم و تو مال منی
دلمو زخم زدی و فکر نکردی که بزرگ شدی
تو یه پسر بزرگی

بدک یالی تعشق فیها تخونها انت
انت تکسر خاطرها ترقد الیک تضم
وتسامح وتسامح
وتسامح غلطاتک کلها وانت ماتنهم
دوست داری برای کسی که عاشقته ناز کنی
اذیتش کردی، اما اون اومد که بغلت کنه
که ببخشه و اشتباهاتتو فراموش کنه
درست وقتی تو هیچ توجهی نشون نمیدادی

انت طفل کبیر عم بتلعب بالوقت الضایع
بایع قلبک عمرک بایع شاری الهم لقلق الحیره
کذب ووهم کبیر
تو یه پسر بزرگی که با وقتای تلف شده بازی میکنه
دل و زندگیتو میفروشی و درد و پریشونی و توهم به جاش میخری

انت طفل کبیر واللعبه الی بتحبک کسرتها
ضیعتها بلعباتک انت کبرت ع ایدیک انت
انت طفل کبیر
تو یه پسر بزرگی و اون اسباب بازی که دوستت داشت دیگه شکست
تو با بازیهات باعثش شدی، اون با تو بزرگ شده بود
تو یه پسر بزرگی

کارول سماحه … احساس … الافراح

نام ترانه: الافراح
خواننده: کارول سماحه
آلبوم: احساس  – ۲۰۱۳
شماره ترجمه: ۱۲۴۹

الافراح
شادی

الافراح والله جایه والایام لیک ولیا
جایه خلاص احلی دنیا شوق وغرام کل ثانیه
اطمینان دارم که شادی در راهه، روزایی که برای من و توئه
مشتاق زندگی زیبا و ثانیه های پر از عشقم، تو راهه و میرسه

یالله نعیشها تعالی ونقول للاحزان لا لا
انا حاسه معاک القلب ارتاح
بیا، بذار زندگی کنیم و به ناراحتی نه بگیم
احساس میکنم دلم با تو راحته راحته

ماتیجی بقی ونطیر لبعید بعید وکمان نعدی مدانا
ماتیجی بقی ننسی التنهید کفایه زمان ماکانش معانا
ونفضل ع طول عایشین حیاه مافیهاش ولا ثانیه جراح
چرا نمیای و نمیگذاری به دوردست پرواز کنیم؟
چرا نمیای و نمیگذاری ناراحتیا رو فراموش کنیم؟
تا یه زندگی بی زخم و ناراحتی رو تجربه کنیم؟

الافراح یاجمالها کل الناس مشتاقلها
یاه ع فرحتی یانا لو الاقی الناس فرحانه
وف کل مکان ملایان افراح
شادیها زیباییهایی هستن که همه مردم مشتاقشهستن
چقدر شاد میشم وقتی مردم رو شاد میبینم
وقتی شادی همه جا رو فرا گرفته

ماتیجی بقی ونطیر لبعید بعید وکمان نعدی مدانا
ماتیجی بقی ننسی التنهید کفایه زمان ماکانش معانا
ونفضل ع طول عایشین حیاه مافیهاش ولا ثانیه جراح
چرا نمیای و نمیگذاری به دوردست پرواز کنیم؟
چرا نمیای و نمیگذاری ناراحتیا رو فراموش کنیم؟
تا یه زندگی بی زخم و ناراحتی رو تجربه کنیم؟

کارول سماحه … احساس … مش معقول

نام ترانه: مش معقول
خواننده: کارول سماحه
آلبوم: احساس  – ۲۰۱۳
شماره ترجمه: ۱۲۴۸

مش معقول
باور کردنی نیست

مش معقول مش معقول شو مر علیا بحیاتی کسرت الحواجز کلها
مش معقول مش معقول شو ترددت بقراراتی
باور کردنی نیست! باور کردنی نیست! چه اتفاقی برای من اتفاده که همه حد و مرزها رو شکستم؟
باور کردنی نیست! باور کردنی نیست! که برای یه تصمیمگیری این همه تردید دارم

مشیت مشیت مقتنعه بالی عملته کتیر بکیت لحقق الی حلمته
حلو حیاتی وانا ع طول برقد ع المجهول بصبر بوصل مهما یصیر
عندی اشی معقول
قدم زدم، قدم زدم، متقاعد شدم به کاری که انجام دادم، که کامل به نتیجه برسم
زندگیم شیرینه و من هم برای به نتیجه رسیدن صبورم
این چیزیه که برای من مهم و قابل قبوله

مش معقول مش معقول حدا یوقف عقبه بطریقی بخلی حیاته کله کله
مش موجود مش موجود الی قادر یطفیلی بریقی
باور کردنی نیست! باور کردنی نیست! اینکه کسی بخواد پای جای پای من بذاره! زندگیشو غیر قابل تحمل میکنم!
وجود نداره! وجود نداره! کسی که بخواد تلالؤ درخشش منو کم کنه

مشیت مشیت مقتنعه بالی عملته کتیر بکیت لحقق الی حلمته
حلو حیاتی وانا ع طول برقد ع المجهول بصبر بوصل مهما یصیر
عندی اشی معقول
قدم زدم، قدم زدم، متقاعد شدم به کاری که انجام دادم، که کامل به نتیجه برسم
زندگیم شیرینه و من هم برای به نتیجه رسیدن صبورم
این چیزیه که برای من مهم و قابل قبوله

کارول سماحه … احساس … احساس

نام ترانه: احساس
خواننده: کارول سماحه
آلبوم: احساس – ۲۰۱۳
شماره ترجمه: ۱۲۲۱

احساس
احساس

راجع تسأل عنی اه والله کتر خیرک
انت مین مفکرنی طفله ومابتأشع غیرک
برگشتی که از من بپرسی، خدا خیرت بده
فکر میکنی من کی هستم؟ دختری که جز تو هیچ کس رو نمیبینه؟

قلبی الی تحمل ظلمک عم تطلب منه یضمک
لا هالمره عن اذنک ماراح اضعف لا لا
بیتک یالی عامرته انت بیأیدک دمرته
لحبک یاما جرحته وقلبه لنصین قسمته
واسمک بطل یعنینی خلاص علیا حرمته
خلاص اه خلاص
میخوای که دلم ظلمت رو تحمل کنه و تو رو به آغوش بکشه؟
نه، نه، این بار نه، دیگه ضعیف نمیشم
خونه ای که ساختی رو خودت با دستای خودت خراب کردی
تو کسی که عاشقت بود رو آزردی و دلش رو به دو نیم تقسیم کردی
اسمت دیگه برای من هیچ معنایی نداره
تموم شد، تموم

احساس کبیر ضیعته بحیاتک ماقدرته
موفق بطریق الی اختارته والله معاک
احساس بزرگی که از دست دادی و هرگز قدرش رو ندونستی
شاید از مسیری که انتخاب کردی راضی باشی

انت م الناس الی ع طول ع النعمه بیتکبره
مابتتأسف ع شئ الا لما تخسره
بیتک یالی عامرته انت بیأیدک دمرته
لحبک یاما جرحته وقلبه لنصین قسمته
واسمک بطل یعنینی خلاص علیا حرمته
خلاص اه خلاص
تو از اون دسته مردم هستی که همیشه در برابر همه چیز مغرورن
تا وقتی که چیزی رو از دست ندی براش متاسف نمیشی
خونه ای که ساختی رو خودت با دستای خودت خراب کردی
تو کسی که عاشقت بود رو آزردی و دلش رو به دو نیم تقسیم کردی
اسمت دیگه برای من هیچ معنایی نداره
تموم شد، تموم