آرشيو موضوعي: ترانه هاي نجوي كرم

نجوی کرم … مافی نوم … عینی بعینک

نام ترانه: عینی بعینک
خواننده: نجوی کرم
آلبوم: مافی نوم – ۲۰۱۱
شماره ترجمه: ۱۲۴۶

عینی بعینک
چشم به چشمت دوختم

عینی بعینک وعینک مش الی
قلبی عا قلبک ویا ریتک الی
طلاع منی شو بدک منی
لأنی شتقتلک شو بقلک تأقلک
ما قلبی مبتلی
چشم به چشمت دوختم ولی تو به من نگا نمیکنی
دلم به دنبال دلته و ای کاش که دل تو با دل من بود
رهام کن، چی از من میخوای؟
دلتنگتم، چی میتونم بهت بگم
از همه ظلم و ستمی که به دل من شده

حبیتک أنا تنسیت الهنا
وخلیتک انت حلمی اللی جای
شو صار المسا توعیت بقسى وعیونک مخبایی
یا قلبی وین وین رایح وین؟
کلا کذبة الحکایة
اونقدر دوستت دارم که شادی رو فراموش میکنم
و تو رو جایگزین رویاهای آیندم میکنم
چی شد که تو این همه سختگیر شدی و چشمات همه چیو پنهون کرد؟
کجا میری دل من؟ کجای میری؟ کجا؟
همه داستان یه دروغه

شو یللی بنی مغرومة من سنة
وغرامی ولا جایی على بالک
شو جابک الی تاقلبی غلی و تذبحنی بدلالک
یا قلبی روح لا تلم جروح
ودیر بالک على حالک
همه یک سالی که من عاشقت بودم چه اتفاقی افتاد؟
که حتی عشقم به ذهنت هم نیومد؟
وقتی با نوازشهات منو قربانی کردی، چی تو رو به من برگردوند؟ چی دلمو آتیش زد؟
برو قلب من، نمیخواد زخمم رو باز کنی
مراقب خودت باش

نجوی کرم … سحرنی … اضحک للدنیا

نام ترانه: اضحک للدنیا
خواننده: نجوی کرم
آلبوم: سحرنی– ۲۰۰۳
شماره ترجمه: ۱۲۳۳

اضحک للدنیا
به دنیا لبخند بزن

اما عاش مین زعلک یاغالی
ولا عاش مین یشغلک لیالی
انا احبک موت وقلبی عنک یسالنی
انا ادفع عمری بس اشوفک متهنی
اضحک للدنیا یا حبیبی الدنیا بتضحکلک
کسی نمیتونه با ناراحتیت و شبهای پر مشغلت زندگی کنه
تا سر حد مرگ دوستت دارم و دلم همیشه به دنبالته
همه زندگیمو میدم تا شاد و سرحال ببینمت
فقط کافیه به دنیا بخندی تا دنیا هم به تو لبخند بزنه عشق من

فی الدنیا ما یقدر احد یا خدنی من قلبک ابد
انت حبیبی و انت نصیبی و عیونی لک ارض وبلد
تو این دنیا هیچ کس نمیتونه منو از قلبت جدا کنه
تو عشق و قسمت منی و چشمای من سرزمین و کشور تو هستن

لوقالوا ایامک سهر وحبک على قلبی خطر
اهلا وسهلا بالعذاب مدامه منک یا قمر
اگه به من بگن که شبانه روزت به بی خوابی میره و عشق تو برای قلب من خطرناکه
به این زجر و سختی خوشامد میگم چرا که هرگز تو رو ترک نمیکنم ماه من

نجوی کرم … اغانی منفرده … یخلیلی قلبک

نام ترانه: یخلیلی قلبک
خواننده: نجوی کرم
آلبوم: اغانی منفرده – ۲۰۱۳
شماره ترجمه: ۱۲۳۰

یخلیلی قلبک
خداوند از دلت محافظت کند

یخلیلی قلبک شو مهضوم
إنت اللی عمرک عاطینی
ان ما عطیتک عمری و قلبی الیوم
بنت الکرم لا تسمینی
خداوند از دلت محافظت کند، چقدر تو جذابی
تو کسی هستی که زندگیش را به من بخشید
اگر امروز قلب و زندگیم را به تو نبخشم
دختر پدرم نیستم

لعیونک لخلی العالم عالغایب تحکی حکایتنا
لو مات الحب من العالم
بتبقى حکایتنا و لو متنا
به خاطر چشمانت میگذارم همه دنیا از داستان من بگویند
و اگر عشق در این دنیا بمیرد
داستان ما باقی خواند ماند حتی اگر خودمان هم بمیریم

رح جبلک دنی بحالها بقلب صغیر
و علیک بتبقى الدنی قلیلة
ما بدی منک إلا حب کبیر
الله خالقنی مانی بخیلة
أکرم من مین بحبک لا تتحدانی
یمکن ما بیحمل قلبک قوة حنانی
وأکرم من مین قللی اطلبنی تلاقینی
لو حدک غیری بخلی الله لا یخلینی
همه دنیا را در قلبی کوچک به پایت میریزم
و البته شایستگی تو بیش از اینست
جز عشقی بزرگ از تو هیچ نمیخواهم
خداوند مرا بخشنده آفریده
بیش از این که تا به حال در عشقت بوده ام، با من ستیز نکن
شاید قلبت توان مقابله با قدرت محبت من را نداشته باشد
بگو چه کسی بخشنده تر از منست؟ هر وقت که مرا بخواهی خواهی یافت
اگر بگذارم کس دیگری کنار تو باشد خدا به من فرصت بیشتری برای ماندن نخواهد داد

لاقطف من سابع سما سبع نجوم
فرفطهن نجمه نجمه عتیابک
لا تعذب حالک ما فی لزوم
مفتاح القلب رمیتو بجیابک
از هفت آسمان هفت ستاره جدا خواهم کرد
و ستاره ها را یکی یکی بر روی لباسهایت پخش خواهم کرد
ناراحتی نکن، واقعا لازم نیست
کلید قلب را در جیب خودت انداخته ام

نجوی کرم … هیدا حکی … لو ما بتکذب

نام ترانه: لو ما بتکذب
خواننده: نجوی کرم
آلبوم: هیدا حکی
شماره ترجمه: ۱۲۱۹

لو ما بتکذب
اگه دروغ نمی گفتی

لو ما بتکذب لو لو لو
ما کان عندی بحبک لو
اگه دروغ نمی گفتی
درمورد عشقت شک نمی کردم

بالسهرة بتجاملنی وبعیونک بتغازلی
تو جشنهای شبونه منو تحویل میگیری و با چشمهات به من ابراز محبت میکنی

لا مابدی تدللنی وتنسانی ع طلوع الضو
نه نمیخوام منو لوس کنی و روز بعد فراموشم کنی

یا عیونی لما تلاقینا حکیوا مع بعضن عینینا
چشمهای من، وقتی ما همدیگه رو دیدیم، چشمهامون باهم حرف میزدن

صار قلبی بالهوى نار
و قلبم تو هوای عشق تو مثل آتش شد

صدقتک عشرة بالمیة وعشرة کرمال السهریة
تو رو ده درصد باور کردم، اون ده تا هم به خاطر اون جشنهای شبونست

والباقی بالهوا طار
و بقیش توی هوا پرید

نیال قلبک کلو حنیة خبرنی شو عامل فیی
خوش به حال قلبت که پر از محبته، بهم بگو با من چیکار کردی

مدوب قلبی المحتار
قلب سرگردون منو آب کردی

حیرت الحب وکلماتو وجننت القلب ودقاتو
عشق و کلمات عاشقونه رو شگفت زده و قلب و ضربانش رو دیوونه کردی

کیف منکفی المشوار
با این حال ما چطوری راهمون رو ادامه بدیم؟

نجوِی کرم … ما فی نوم … لو بس تعرف

نام ترانه: لو بس تعرف
خواننده: نجوی کرم
آلبوم: ما فی نوم – ۲۰۱۱
شماره ترجمه: ۱۲۱۲

لو بس تعرف
اگه فقط بدونی

لو بس تعرف بغیبتک شو صار
جنیت وطعم الثلج صایر نار
اگه فقط بدونی وقتی نبودی چی شد
دیوونه شدم و فرق برف و آتیش رو نمیفهمیدم

مین اللی غیرک بالدنی بیخلینی دوب
انت اللی فیی بتعتنی غیرک ما بدی قلوب
تو این زندگی هر کسی جز تو منو آزار میده و میسوزونه
تو تنها کسی هستی که میتونه مراقب من باشه
دل هیچ کس جز دل تو به کارم نمیاد

یا وج الخیر علیی یا مخلی لیلی نهار
قصتنا أسطوریة بیحکوها کبار صغار
تو برگ برنده منی، تویی که شبم رو به روز بدل میکنی
داستان ما یه افسانست که پیر و جوون در موردش صحبت میکنن

ما بدی منک اشفى ومنی ما رح اشفیک
من خوفی عیونک تغفى وعنی الغفى یلهیک
نمیخوام از تو شفا پیدا کنم، تو رو هم نمیخوام شفا بدم
میترسم خواب چشماتو بگیره و همین باعث بشه از من دور بشی